Molimo vas da popunite polja kako bi potvrdili svoj dolazak.
Prikupljeni podaci služe isključivo za potrebe potvrde dolaska i neće biti upotrebljeni u nikakve druge svrhe niti će biti upisani u bilo kakve mailing liste. Svi prikupljeni podaci će biti obrisani sa samim početkom događanja.