Dodjela nagrada Green Prix

Greencajt festival će i ove godine dodijeliti nagrade za okoliš, Green prix 2023. u 7 kategorija:
Zelena kampanja (najbolja kampanja kojom se promiču klimatski ciljevi), Zelena inovacija (najbolja inovacija koja doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova i prilagodbi klimatskim promjenama), Utjecaj na zajednicu (nagrađuju se projekti i inicjative koje su doprinijele postizanju ESG ciljeva u široj zajednici), Misli globalno djeluj lokalno (nagrađuju se jedinice lokalne i područne samouprave koje ostvarile najveći iskorak u provedbi klimatskih ciljeva na svom području), Na mladima svijet ostaje (zeleni projekti i aktivnosti provedene unutar odgojno-obrazovnih ustanova ), Green Startup (nagrađuju se najbolji zeleni startupovi na temu klimatski održivih rješenja, koji su svojom aktivnošću i projektom ostvarili najveći doprinos u široj zajednici) te za Greenlidera, najinspirativniju osobu godine u Hrvatskoj koja je predvodnik zelenih inicijativa u društvu, a koji se bira temeljem najvećeg broja glasova javnosti.
Nagrada Green Prix se već treću godinu zaredom dodjeljuje u sklopu Greencajt festivala. U vrlo kratkom vremenu, Green Prix je postao najprestižnija nagrada u Hrvatskoj koja promovira održivost kao najbitniju odrednicu u djelovanju svake organizacije ili pojedinca.