Financiranje projekata održivosti

Europska komisija prošle je godine objavila paket mjera za održivo financiranje. Predstavit ćemo sažeti okvir novih obveza i zahtjeva koje pred korporativni i financijski sektor postavlja nova regulativa za održivo financiranje. Predstavit ćemo EU taksonomiju te razgovarati o načinima kako pomoću EU taksonomije pripremiti i vrednovati projekte za zelenu tranziciju, koji su kriteriji za pripremu kvalitetnog zelenog projekta, kakva su dosadašnja iskustva te kakva je uloga banaka u kreiranju zelenih proizvoda za financiranje zelene tranzicije. 

MODERATOR:
dr. sc. Mirjana Matešić