Green tech talk: koliko ICT industrija čini planet više cool?

Svjedoci smo ubrzanog razvoja ICT industrije koja postaje sve važniji čimbenik u zelenoj tranziciji kroz digitalizaciju poslovanja i usvajanje inovativnih rješenja. Međutim, pitanje je koliko je ICT industrija zaista “zelena”.
Sve više tehnoloških kompanija prihvaća odgovornost u ostvarivanju ESG ciljeva i donosi smart prakse i rješenja, smanjujući tako svoj negativni utjecaj na okoliš.
Brojni su izazovi u transformaciji i prilagodbi poslovanja, a naše vodeće ICT kompanije ponudile su viziju kako utjecati na rješavanje sve većih klimatskih izazova.

ANA ZOVKO
CHIEF DIGITAL OFFICER, CROATIA OSIGURANJE
MLADEN PUZAK 
IZVRŠNI DIREKTOR UREDA ZA STRATEGIJU, RAZVOJ I KORISNIČKO ISKUSTVO, HRVATSKA POŠTA
MODERATOR:
Petar Štefanić
novinar