Ivana Krstulović Baković

pravnica udruge „Sunce“

Ivana Krstulović radi u Splitu i voditeljica je projekta „Zeleni telefon“, besplatnog servisa koji građanima omogućuje prijavu okolišnih problema. Aktivno doprinosi kreiranju održivih rješenja u okolišu te razvoju okolišnog prava u Hrvatskoj. Najznačajniji sporovi koje je uspješno vodila su postupak pred UN-ovim Vijećem za Arhušku konvenciju, koji je rezultirao direktnom promjenom Zakona o gospodarenju otpadom i spor oko procjene utjecaja na okoliš vezano za suspaljivanje goriva iz otpada u tvornici Cemex. Promovira pravo javnosti na pristup okolišnim informacijama i sudjelovanje u kreiranju nacionalnih zakonskih rješenja.

Upoznaj ostale Green Lidere