Karlo Vulin

vlasnik pekarnice „Kroštula“

Karlo Vulin je u suradnji sa Zagrebačkom pivovarom, od ostataka nusproizvoda ječma – pivskog tropa koji bi postao ogroman otpad, stvorio potpuno ekološki prihvatljiv kruh bez aditiva, ali i smanjio količinu otpada. Za svaki kupljen kruh, drugi doniraju i distribuiraju potrebitim udrugama na teritoriju Republike Hrvatske. Započeo je akciju sakupljanja odbačenog voća za izradu zdravih napitaka. Osviješten je u domeni očuvanja hrane, a održivo nastupa u svakodnevnom poslovanju i načinu života.

Upoznaj ostale Green Lidere