Održivost u komuniciranju: Što potrošači žele?

Moraju li brendovi stvarati drugačije za postizanje održivosti? Kako oglašavati održivost? Zašto je vjerodostojnost ključ učinkovitosti? Počinje li održivo oglašavanje s nedostatkom i kakvu ulogu u tome ima greenwashing? Odgovore na ova i brojna druga pitanja saznajte na panelu u organizaciji Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA).

MODERATOR:
Sanja Petek Mujačić