Our Planet, Our Business

Živimo unutar granica jednog planeta, a već godinama Dan ekološkog duga obilježavamo usred ljeta. To znači da smo iscrpili sve dostupne resurse i ono što je Zemlja u mogućnosti generirati tijekom jedne godine, dok ostatak godine živimo na “kredit”, oduzimajući tako od budućih generacija. Što to svatko od nas može i treba učiniti kako bismo osigurali da ovaj planet živi što dulje? Kakve odgovornosti leže na korporativnom sektoru? Koliko je korporacija zaista spremno na promjenu, a koje zaštitu prirode i okoliša vide tek kao “kvačicu” u ESG izvješću?