Ribe je sve manje, a turista sve više – je li ravnoteža između bioraznolikosti, ribarstva i turizma održiva?

*Ulaz na ovaj panel je slobodan.

Borba protiv klimatskih promjena jedan je od glavnih prioriteta Europske unije. Europski zeleni plan ambiciozan je plan za preobrazbu Europe u prvi klimatski neutralan kontinent.  Ove se godine slavi i 30 godina LIFE programa, kroz koji je od 1992. sufinancirano više od 5500 projekata u području zaštite okoliša i klimatskih aktivnosti, a u Hrvatskoj imaju za cilj zaštitu Jadranskog mora i očuvanja njegova eko sustava. Kako pomiriti bioraznolikost, ribarstvo i turizam? Ima li uopće još ribe za sve nas u Jadranskom moru i kako tom problemu doskočiti? Svi ćemo se složiti da Jadran treba čuvati, pitanje je znamo li kako.  

MODERATOR:
Tea Blažević