L’Oreal for the Future – Naš primjer u borbi protiv klimatskih promjena

Riti Tiimus, menadžerica za održivost zone Europa, govori kako se Grupa L´Oréal, globalni beauty lider, bori protiv klimatskih promjena. Objašnjava kako kompanija novim izdanjem programa održivog poslovanja – L’Oreal for the Future, osigurava da sve njene izravne i neizravne aktivnosti poštuju globalni koncept planetarnih granica, te koja će biti uloga kompanije da cijeli svoj poslovni ekosustav, uključujući potrošače, upusti u ovo transformacijsko putovanje s ciljem dugoročnog pozitivnog utjecaja na okoliš i društvo.