Što da radim sa svim tim idejama? A da probam spasiti svijet? 

U džepu njihovog sakoa uvijek su dvije stvari – dobra ideja i magnet koji može privući druge da ih slijede. Zato danas, više nego ikada, kreativna industrija ima odgovornost da sve što osmisli ima elemente društveno odgovornog i održivog.
Riječ je o ključnom sektoru za zapošljavanje u cijeloj Europskoj uniji, od kojeg se tek očekuje da će postati generator ekonomskog razvoja! Njihove ideje, stoga, direktno će utjecati na sve oko nas pa tako i na razumijevanje klimatskih izazova. I toga smo itekako svjesni, jer brojna istraživanja pokazuju da ljudi upravo od kulturne i kreativne industrije očekuju da daju doprinos rješavanju pitanja. No, što mi očekujemo sami od sebe?
Govorimo li o problemu koji za nas trebaju riješiti drugi ili želimo nagraditi one koji pokušavaju biti lideri zelene tranzicije jer ni mi još uvijek nismo spremni?

DAMIR CIGLAR
DIREKTOR IMAGO OGILVY I SUOSNIVAČ AGENCIJE HEARTH
MODERATOR:
Ida Prester