Nagrada za kampanju koja promiče vrijednosti održivog poslovanja, a zadovoljava sljedeće kriterije:

  • Kampanja mora za cilj imati promicanje vrijednosti održivog/zelenog načina života/poslovanja
  • Inicijator kampanje može biti kompanija/organizacija/udruženje/inicijativa/osoba i može biti usmjerena na internu ili eksternu javnost
  • Mora imati široki komunikacijski doseg i poticati ne samo podizanje svijesti nego i promjenu ponašanja
  • Mora ostvariti pozitivnu vidljivost u medijima, društvenim mrežama ili drugim kanalima komunikacija s javnosti

OCJENITE KANDIDATA

Zašto vi zaslužujete nagradu

Jer je spoj likovno kreativne ideje i novi mogucnosti upotrebe materijala … Spoj kompozicije i poruke … Ideja ka zaštiti prirode, određivanju prijoriteta i buđenju svijesti prema zapostavljenosti kulturnih događanja i realnom životu … Poštivanje prema prirodi i ulozi čovjeka kao pojedinca . …. Da li zaboravljamo, ko smo, gdje smo i šta radimo .. tj. koja je naša uloga ..

File name:

File size:

0%

Izjava

File name: Izjava-scaled.jpg

File size: 2 MB

0%