Nagrada za kampanju koja promiče vrijednosti održivog poslovanja, a zadovoljava sljedeće kriterije:

  • Kampanja mora za cilj imati promicanje vrijednosti održivog/zelenog načina života/poslovanja
  • Inicijator kampanje može biti kompanija/organizacija/udruženje/inicijativa/osoba i može biti usmjerena na internu ili eksternu javnost
  • Mora imati široki komunikacijski doseg i poticati ne samo podizanje svijesti nego i promjenu ponašanja
  • Mora ostvariti pozitivnu vidljivost u medijima, društvenim mrežama ili drugim kanalima komunikacija s javnosti

OCJENITE KANDIDATA

Zašto vi zaslužujete nagradu

Projekt Dupli Kruh poseban je po tome što spaja vrhunsko artisan pekarstvo sa industrijom proizvodnje piva, pretvarajući nusproizvod jedne industrije u visokokvalitetnu namirnicu koja se koristi u proizvodnji druge industrije. Osim toga, projekt ima i naglašenu humanitarnu komponentu koja rješava ozbiljan društveni problem koristeći isključivo tržišne mehanizme.

File name:

File size:

0%

Untitled-document

File name: Untitled-document.pdf

File size: 138 KB

0%