Nagrada za kampanju koja promiče vrijednosti održivog poslovanja, a zadovoljava sljedeće kriterije:

  • Kampanja mora za cilj imati promicanje vrijednosti održivog/zelenog načina života/poslovanja
  • Inicijator kampanje može biti kompanija/organizacija/udruženje/inicijativa/osoba i može biti usmjerena na internu ili eksternu javnost
  • Mora imati široki komunikacijski doseg i poticati ne samo podizanje svijesti nego i promjenu ponašanja
  • Mora ostvariti pozitivnu vidljivost u medijima, društvenim mrežama ili drugim kanalima komunikacija s javnosti

OCJENITE KANDIDATA

Zašto vi zaslužujete nagradu

Kampanja je usmjerena na prvi korak u gospodarenju otpadom, a to je prevencija nastanka otpada. Detektirali smo osnovni problem – nesvjesnost o količini svakodnevno proizvedenog otpada. Rješenje je sustavna, sveobuhvatna i kontinuirana edukacija svih dobnih skupina. Komunikacija se usmjerava prema ciljevima EU i HR regulative primjenom novih tehnologija. Aplikacija moj-otpad.info omogućava dvosmjernu komunikaciju između korisnika i komunalnog poduzeća.

Otpad_edukacija

File name: Otpad_edukacija.zip

File size: 8 MB

0%

Izjava-2

File name: Izjava-2.pdf

File size: 60 KB

0%