ZELENA INOVACIJA

  • Kampanja mora za cilj imati promicanje vrijednosti održivog/zelenog načina života/poslovanja
  • Inicijator kampanje može biti kompanija/organizacija/udruženje/inicijativa/osoba i može biti usmjerena na internu ili eksternu javnost
  • Mora imati široki komunikacijski doseg i poticati ne samo podizanje svijesti nego i promjenu ponašanja
  • Mora ostvariti pozitivnu vidljivost u medijima, društvenim mrežama ili drugim kanalima komunikacija s javnosti

OCJENITE KANDIDATA

Zašto vi zaslužujete nagradu

File name:

File size:

0%

IZJAVA-O-VJERODOSTOJNOSTI-PODATAKA-U-PRIJAVI-16

File name: IZJAVA-O-VJERODOSTOJNOSTI-PODATAKA-U-PRIJAVI-16.pdf

File size: 209 KB

0%