Nagrada za kampanju koja promiče vrijednosti održivog poslovanja, a zadovoljava sljedeće kriterije:

  • Kampanja mora za cilj imati promicanje vrijednosti održivog/zelenog načina života/poslovanja
  • Inicijator kampanje može biti kompanija/organizacija/udruženje/inicijativa/osoba i može biti usmjerena na internu ili eksternu javnost
  • Mora imati široki komunikacijski doseg i poticati ne samo podizanje svijesti nego i promjenu ponašanja
  • Mora ostvariti pozitivnu vidljivost u medijima, društvenim mrežama ili drugim kanalima komunikacija s javnosti

OCJENITE KANDIDATA

Zašto vi zaslužujete nagradu

Naša inicijativa sa RePeo klupama je od iznimne važnosti za buduća ekološko – edukativna rješenja. Asortiman od plastične ambalaže i plastike se može proširiti i na ostale proizvode te na inovativan, zanimljiv način educirati korisnike o važnosti odvajanja otpada. Osnovni razlog inovacije ideje je edukacija i primjer dobre prakse komunalnog poduzeća u odvajanju otpada. RePeo klupe su i nagrada za građane koji odgovorno postupaju s otpadom.

File name:

File size:

0%

Izjava-o-vjerodostojnosti

File name: Izjava-o-vjerodostojnosti.pdf

File size: 312 KB

0%