Nagrada za kampanju koja promiče vrijednosti održivog poslovanja, a zadovoljava sljedeće kriterije:

  • Kampanja mora za cilj imati promicanje vrijednosti održivog/zelenog načina života/poslovanja
  • Inicijator kampanje može biti kompanija/organizacija/udruženje/inicijativa/osoba i može biti usmjerena na internu ili eksternu javnost
  • Mora imati široki komunikacijski doseg i poticati ne samo podizanje svijesti nego i promjenu ponašanja
  • Mora ostvariti pozitivnu vidljivost u medijima, društvenim mrežama ili drugim kanalima komunikacija s javnosti

OCJENITE KANDIDATA

Zašto vi zaslužujete nagradu

„Vi samo učite, mi doniramo!“ Motivirali smo velik broj ljudi na uključenje, ali ne kroz donaciju, već kroz angažman u vidu učenja o Medvednici i Mosoru, važnosti šume za život, te biljnim i životinjskim vrstama. Donaciju sredstava za pošumljavanje u potpunosti je preuzeo CCO kao nositelj akcije. Razlog za to je činjenica da je za dugoročni uspjeh ovakvih projekata puno važnije razvijati svijest i želju za očuvanjem prirode kod građana, pa je mehanizam kampanje bio usmjeren upravo na edukaciju.

File name:

File size:

0%

izjava-o-vjerodostojnosti-CCO-Organizacija

File name: izjava-o-vjerodostojnosti-CCO-Organizacija.pdf

File size: 594 KB

0%