Nagrada za kampanju koja promiče vrijednosti održivog poslovanja, a zadovoljava sljedeće kriterije:

  • Kampanja mora za cilj imati promicanje vrijednosti održivog/zelenog načina života/poslovanja
  • Inicijator kampanje može biti kompanija/organizacija/udruženje/inicijativa/osoba i može biti usmjerena na internu ili eksternu javnost
  • Mora imati široki komunikacijski doseg i poticati ne samo podizanje svijesti nego i promjenu ponašanja
  • Mora ostvariti pozitivnu vidljivost u medijima, društvenim mrežama ili drugim kanalima komunikacija s javnosti

OCJENITE KANDIDATA

Zašto vi zaslužujete nagradu

Ovčja vuna je prirodan, siguran, obnovljiv, lako reciklirajući i ekološki prihvatljiv izvor sirovine za proizvodnju u različite svrhe (tekstil, kozmetika, poljoprivreda, građevina). Gubitkom cijelog lanca posrednika koji se skrbe o njezinom adekvatnom prikupljanju i zbrinjavanju, ona danas predstavlja veliki ekološki problem na ovim prostorima. Iako odredbe EU nalažu pravilnu skrb o ovoj sirovini pomaka nema. Podizanje svijesti o ovoj temi od velike je važnosti u pokretanju pozitivnih promjena.

File name:

File size:

0%

3601FF0A-A0DE-45AD-8E83-4A74EBDECE52

File name: 3601FF0A-A0DE-45AD-8E83-4A74EBDECE52-scaled.jpeg

File size: 110 KB

0%