Nagrada za kampanju koja promiče vrijednosti održivog poslovanja, a zadovoljava sljedeće kriterije:

  • Kampanja mora za cilj imati promicanje vrijednosti održivog/zelenog načina života/poslovanja
  • Inicijator kampanje može biti kompanija/organizacija/udruženje/inicijativa/osoba i može biti usmjerena na internu ili eksternu javnost
  • Mora imati široki komunikacijski doseg i poticati ne samo podizanje svijesti nego i promjenu ponašanja
  • Mora ostvariti pozitivnu vidljivost u medijima, društvenim mrežama ili drugim kanalima komunikacija s javnosti

OCJENITE KANDIDATA

Zašto vi zaslužujete nagradu

Ovom kampanjom i projektima koji je prate, utjecali smo na javne politike koje su povezane sa zaštitom okoliša, odnosno nacionalnu i lokalne politike vezane uz gospodarenje otpadom, a sve u suradnji s nacionalnim i međunarodnim organizacijama i mrežama. Kampanjom zagovaramo, educiramo i informiramo o okolišno-odgovornim rješenjima utemeljenima na stručnom i istraživačkom radu. Tako smo organizirali događanja na kojima smo potaknuli građane na upotrebu alternativnih rješenja.

LINK-za-fotografije

File name: LINK-za-fotografije.docx

File size: 12 KB

0%

Izjava-i-suglasnost-1

File name: Izjava-i-suglasnost-1.pdf

File size: 382 KB

0%