DR.MED. ANA JELAKOVIĆ

HIPERTENZIOLOG, KBC ZAGREB

Ana Jelaković doktorica je medicine čije obrazovanje i stjecanje radnog iskustva uključuje internu praksu u Općoj bolnici Zabok te rad u hitnoj ambulanti u Zagrebu. Od 2012. do 2019. pohađala je postdoktorski studij biomedicine i zdravstvenih usluga na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao i nefrološki Fellowship u Kliničkom bolničkom centru Zagreb od 2013. do 2019. godine. Također, pohađala je poslijediplomski studij iz nefrologije na istom fakultetu u periodu od 2018. do 2019. godine. Njen klinički rad i interesi usmjereni su na arterijsku hipertenziju te prevenciju njenih posljedica. Trenutno sudjeluje u najnovijem projektu na razini populacije, EH-UH 2 projektu. Riječ je o projektu u kojem se istražuje utjecaj globalnog zagrijavanja i onečišćenja zraka na razinu krvnog tlaka u populaciji i kontrolu hipertenzije. Uz to, doktorica je član Europskog društva za hipertenziju, Međunarodnog društva za hipertenziju, Hrvatskog društva za hipertenziju, Hrvatske lige za hipertenziju, Hrvatske liječničke komore te Hrvatskog društva za nefrologiju.

Pogledaj i ostale govornike