dr. sc. Ines Sviličić Petrić

viši znanstveni suradnik na Institutu Ruđer Bošković

Ines Sviličić Petrić doktorirala je na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu, u području prirodnih znanosti, grana mikrobiologija. Zaposlena je kao viši znanstveni suradnik u laboratoriju za okolišnu mikrobiologiju i biotehnologiju „Instituta Ruđer Bošković“, gdje vodi znanstvene projekte s temom utjecaja antropogenih pritisaka na mikroorganizme u okolišu. Projekt “Potencijal rizosfernog mikrobioma u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama” proučava utjecaj ekstremnih oborina praćenih poplavama, na promjene u interakciji između mikroorganizama u tlu i biljaka, koja čini osnovu uspješnosti poljoprivrede. 

Pogledaj i ostale sudionike