Igor Anić

voditelj projekata u savjetodavnom poduzeću DVOKUT-ECRO d.o.o.

Igor je završio je specijalistički studij eko-inženjerstva te studij geotehnike. Ima preko 18 godina iskustva rada u struci na poslovima upravljanja zaštitom okoliša, identifikaciji rizika i propisivanju mjera ublažavanja za projekte industrije, infrastrukture i energetskog sektora (gospodarenje otpadom, pitanja zdravlja i sigurnosti, izvanredni događaji…), izradama studija utjecaja na okoliš. Iskustvo u provedbi projekata financiranim od strane Svjetske banke, EU-a, EBRD-a; Tehničke pomoći 6 (IPF 6) u Hrvatskoj i susjednim zemljama regije.

Pogledaj i ostale sudionike