Iva Pozniak

viša stručna suradnica za Regionalno razvojnu agenciju Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA

Više od osam godina radi na pripremi i provedbi EU projekata sufinanciranih iz raznih nacionalnih i internacionalnih programa i fondova. Specijalizirala se na teme zaštite prirode i okoliša, gospodarenja otpadom, integralnog upravljanja obalom i monitoringa morskog okoliša, s posebnim fokusom na održivom razvoju regije. Sa završenim diplomskim studijem Marikulture Sveučilišta u Dubrovniku, 2019. upisuje poslijediplomski studij Primijenjene znanosti o moru Sveučilišta u Splitu, s doktorskom disertacijom o problematici otpada u moru. Trenutno radi u ulozi voditeljice projekata MARLESS i SeaClear za Dubrovačko-neretvansku županiju, gdje se kroz inovativne tehnologije i primjenu rješenja umjetne inteligencije, djeluje za ublažavanje problema smeća u našim morima. 

Pogledaj i ostale sudionike