IVAN ŠIMIČEVIĆ

ČLAN UPRAVE, OTP BANKA D.D.

Ivan Šimičević diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, smjer financije i bankarstvo. Karijeru u bankarstvu započeo je 2011. godine u OTP banci u Zadru u Sektoru poslovanja s građanstvom. Obnašajući različite funkcije u Sektoru poslovanja s građanstvom, u siječnju 2016. dolazi na mjesto Direktora prodaje gdje, između ostalog, aktivno doprinosi implementaciji i osmišljavanju digitalnih i modernih rješenja. Vodio je cjelokupni projekt integracije OTP banke i nekadašnje Splitske banke. Riječ je o najvećoj integraciji banaka ikada provedenih na području Republike Hrvatske. Nakon uspješne integracije, u prosincu 2018. godine preuzeo je funkciju višeg direktora Direkcije prodaje i marketinga na kojoj se zadržao sve do svibnja 2019. godine kad je preuzeo funkciju Prokurista banke nadležnog za sektor Operativnih poslova i IT.

Pogledaj i ostale govornike