MARKO MARKIĆ

VODITELJ PROGRAMA CERTIFICIRANJA, HRVATSKI SAVJET ZA ZELENU GRADNJU

Po obrazovanju je diplomirani inženjer građevinarstva. Radio je na projektima pružanja logističkih usluga američkoj vojsci angažiranoj u NATO-ovim operacijama u BiH, na Kosovu i u Iraku te se bavio energetskom učinkovitošću na projektima UNDP-a i u državnoj agenciji za nekretnine (APN). Radio je u Ministarstvima koja su zadužena za energetiku, zaštitu okoliša i gospodarstvo. Bio je načelnik sektora i ravnatelj uprave te je na tim pozicijama radio na poslovima vezanim uz korištenje fondova EU u energetici, zaštiti okoliša i gospodarstvu. Uz EU fondove, njegova je nadležnost uključivala koordinaciju EU i međunarodnih poslova.

Trenutno radi u Hrvatskom savjetu za zelenu gradnju gdje je zadužen za programe certificiranja održivosti. 

Pogledaj i ostale govornike