Miroslav Kantolić

član izvršnog poslovodstva Ericssona Nikole Tesle

Diplomirao je na Fakultetu Elektrotehnike i računarstva, smjer Radiokomunikacije. U Ericssonu Nikoli Tesli zapošljava se 1999. godine, a karijeru započinje u Odjelu za mobilne mreže kao tehnički i projektni menadžer. Od početka karijere kontinuirano radi na širenju kompetencija i vještina, u okviru kojeg 2000. godine odlazi na dodatno usavršavanje u inozemstvo za područje UMTS-a, po modelu učenja kroz rad. Povratkom u Hrvatsku, preuzima odgovornost menadžera za marketing za UMTS tehnologiju, a potom i odgovornost za razvoj poslovanja za ovo područje. 2005. godine, postaje direktor za marketing i prodaju za Tele2, a tri godine kasnije, preuzima odgovornost za strateškog kupca Vipnet i Simobil koji u međuvremenu mijenja ime u A1 Hrvatska. Uz odgovornost direktora marketinga i prodaje za A1, obnaša i druge odgovornosti na programskoj razini. Uz to, predstavnik je Ericssona Nikole Tesle u više granskih i poslovnih organizacija poput Hrvatske udruge poslodavaca.  Dodatno se usavršavao u području liderstva i menadžmenta na Sveučilištu u Bostonu, Poslovnoj školi IEDC na Bledu i dr.

Pogledaj i ostale sudionike