prof. dr. sc. Krunoslav Hajdek

pročelnik Odjela za ambalažu, recikliranje i zaštitu okoliša, Sveučilište Sjever

Diplomirani inženjer grafičke tehnologije, godinama je radio u Grafičkom zavodu Hrvatske na mjestu tehnologa. Nakon dvije godine postaje voditelj Odjela tiska iz arka. Godine 2012. zapošljava se u kumulativnom radnom odnosu na Veleučilištu u Varaždinu gdje radi kao asistent na Odjelu multimedije oblikovanja i primjene. Iste godine upisuje doktorski studij na Grafičkom fakultetu u Zagrebu – Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda. Godine 2015. prelazi na Sveučilište Sjever u punom radnom odnosu na radno mjesto asistenta na odjelima Medijskog dizajna i Multimedije, oblikovanja i primjene. Aktivni je sudionik na znanstvenim i stručnim skupovima. Područje interesa vezano mu je uz istraživanje reprodukcije boje u multimedijskim sustavima i zaštite okoliša. Od 2018. godine obnaša dužnost pročelnika Odjela za ambalažu, recikliranje i zaštitu okoliša.  

Pogledaj i ostale sudionike