Pravila privatnosti


O pravilima privatnosti
Ova pravila o privatnosti (“pravila”) objašnjavaju kako FHR d.o.o. (dalje u tekstu: “FHR d.o.o.”) prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su FHR d.o.o.-u dostupni korištenjem web stranice www.greencajt.hr
 
FHR d.o.o. je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ovo pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, FHR d.o.o. je “voditelj obrade”, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.
 
FHR d.o.o. kao pružatelj usluga web stranice www.greencajt.hr zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka.
 
Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:
 
Naziv tvrtke: FHR d.o.o.
Adresa: Nova Ves 45/1
E-pošte: festival@greencajt.hr   
Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?
FHR d.o.o. osobne podatke prikuplja radi jedinstvene identifikacija korisnika, analize poslovanja, marketinga, provedbe sustava nagrađivanja, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za newsletter te drugih vrsta tehničke podrške.
 
Više informacija o situacijama i okolnostima za prikupljanje vaših osobnih podataka možete pronaći ispod, u odjeljku Za što ćemo koristiti vaše osobne podatke?

Sjetite se da su to informacije o potencijalnim načinima korištenja osobnih podataka, s kojima se možete susresti kada posjetite našu web stranicu ili koristite naše usluge. U svakom od navedenih slučajeva, dobit ćete i jasne dodatne informacije o svrsi obrade podataka, a u nekim slučajevima osim toga trebat ćemo i vaše izričito dopuštenje za obradu.

Mi ne koristimo Vaše osobne podatke u marketinške svrhe osim ako nam ne kažete da se s time slažete. Ako želite da vam pošaljemo detalje o našim uslugama, ponudama i promocijama, molimo da se pretplatite na to kada se pretplaćujete na naš besplatni newsletter.

 
Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti FHR d.o.o. i/ili naši pouzdani partneri (za više informacija pogledajte odjeljak: Da li FHR d.o.o. dijeli podatke s trećim stranama? ispod).
 
Koje podatke prikupljamo direktno od vas?
Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.greencajt.hr  kao što su pretplata na naš besplatni newsletter, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, objavljivanje sadržaja, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, FHR d.o.o. može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti ova Pravila privatnosti i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.
 
Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako korisnik ne želi pružiti obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.
 
FHR d.o.o. prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje usluga i aktivnosti putem web stranice www.greencajt.hr, unaprijedio rad web stranice www.greencajt.hr, stvorio bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktirao korisnike radi dostave marketinških obavijesti, poboljšao oglašivačke i promocijske aktivnosti te analizirao upotrebu internetske stranice www.greencajt.hr. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.
 
Na internetskoj stranici www.greencajt.hr, FHR d.o.o. prikuplja osobne podatke ispitanika kao što su: ime i prezime, adresu e-pošte, poštanski broj, grad te spol.
 
Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla slijedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju pravnih odnosa s korisnicima kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, marketinška podrška, društva koja su povezana s FHR d.o.o., javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju FHR d.o.o., a o čemu FHR d.o.o. vodi propisane evidencije aktivnosti obrade.
 
Kakva prava na privatnost imate?
FHR d.o.o. poštuje da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati FHR d.o.o. slanjem e-poruke na festival@greencajt.hr. Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od FHR d.o.o.-a zatražiti sljedeće:
 
– da vam omogući pristup vašim osobnim podacima FHR d.o.o. možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

–  da vam osigura kopiju osobnih podatke koje čuvamo:

Možete nas kontaktirati ako želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.

– zatražiti ispravak pogrešnih podataka:

Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.

– zatražiti brisanje osobnih podataka:

Možete tražiti da zaustavi obradu ili čak tražiti brisanje osobnih podataka o vama koje čuvamo. Ako vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, FHR d.o.o. bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ako su vaši osobni podatci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

– Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti:

Ako želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

– podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke:

Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju FHR d.o.o. smatra legitimnom.

–  zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava):

Ako se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od FHR d.o.o. prijenos podataka drugom vršitelju obrade.
 
Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite FHR d.o.o. kontakt podataka iz odjeljka o privatnosti.
 
Ako niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
 
Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?
Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.
 
Neki podaci još uvijek se pohranjuju u papirnatom obliku, ali imamo tendenciju digitalizirati sve osobne podatke koje obrađujemo. Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider).
 
FHR d.o.o. će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe FHR d.o.o.
 
Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što FHR d.o.o. razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljenji ili obrađeni. FHR d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje FHR d.o.o. na čuvanje podataka.
 
Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.
 
Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. FHR d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.
 
DA li FHR d.o.o. razmjenjuje podatke s trećim osobama?
Zaštita privatnosti je nam važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećom osobama osim za svrhe opisane u ovim Pravilima.
 
Kao što znate, FHR d.o.o. surađuje s drugim kompanijama. To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.
 
Uz navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime FHR d.o.o.. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanje, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge u i izvan FHR d.o.o. Ti davatelji usluga su ipak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.
 
U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za FHR d.o.o. mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije.
 
Koliko dugo će FHR d.o.o. zadržati vaše osobne podatke?
FHR d.o.o. neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja. Više informacija o razdobljima čuvanja određenih vrsta podataka nalazi se u odjeljku za što ćemo koristiti vaše podatke?
 
Za što ćemo koristiti vaše podatke?
Možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje naših ugovornih obveza prema vama, ali ponekad i za poboljšanje vašeg iskustva korištenja web stranice, direktni marketing i sigurnosnih razloga.  
 
Kolačići
Zadržat ćemo i procijeniti informacije o Vašem nedavnom posjetu našoj web stranici i kako ste koristili različite dijelove naše web stranice radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumjeli na koji način korisnici koriste naše web stranice.
 
Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, FHR d.o.o. koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.
 
Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.
 
Druge web stranice
Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje FHR d.o.o. prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.greencajt.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko web stranice www.greencajt.hr korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, FHR d.o.o. preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice.
 
FHR d.o.o. nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.
 
Marketing
FHR d.o.o. bi Vam želio poslati informacije o našim proizvodima i uslugama za koje bi mogli biti zainteresirani. Međutim, smijemo poslati takav marketinški materijal samo ako se odlučite za to. Imajte na umu da čak i ako ste pristali primati naše marketinške poruke, možete od primanja istih odustati u svakom trenutku.
 
Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti
Ova Pravila stupaju na snagu 08. rujna 2020.
FHR d.o.o. zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.


Greencajt brine!

Ovogodišnji Greencajt Festival prilagođen je trenutnim okolnostima pa je u skladu sa time, uvjet za ulazak na festival EU digitalna COVID potvrda koju mogu dobiti sve osobe koje su cijepljene cjepivom protiv bolesti COVID-19, odobrenim od strane Europske komisije, osobe koje imaju negativan nalaz PCR ili antigenskog testa izdan od strane nadležne zdravstvene ustanove zemlje iz koje dolaze (ne stariji od 48 sati) te osobe koje posjeduju liječničku potvrdu da su prebolile bolest COVID-19 (maksimalno 180 dana od datuma pozitivnog PCR testa). Djeca mlađa od 12 godina ne trebaju imati potvrde niti se testirati. Antigenski, tzv. brzi test, bit će moguće obaviti na samom ulazu u prostor Greencajt festivala po cijeni od 60 kn.

Budimo svi zajedno odgovorni i osigurajmo ugodno i bezbrižno druženje te ponesimo sa sobom lijepe uspomene kao i nova znanja i iskustva.