Biljana Borzan

EU PARLAMENT, ZASTUPNICA

Javnost je percipira kao borca protiv GMO hrane, bori se i za ženska prava kao i prava potrošača, te za zelenu tranziciju EU. Članica je Odbora za zaštitu okoliša, javno zdravstvo i sigurnost hrane te zamjenica u Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača te Odboru za ravnopravnost spolova. Bila je zastupnica u Hrvatskom saboru, gdje je predsjedavala Odborom za zdravstvo i socijalnu politiku.

Pogledaj i ostale govornike