DR.SC. JULIJE DOMAC

RAVNATELJ REGEA-E I POSEBNI SAVJETNIK PREDSJEDNIKA RH ZA ENERGIJU I KLIMU

Rođen 1972. u Zagrebu, Julije Domac doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Danas je ravnatelj REGEA-e, jedne od najuspješnijih europskih energetskih agencija i jedan od pionira energetske tranzicije u Hrvatskoj! Julije Domac prvi je savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za energiju i klimu. Ujedno je i predsjednik FEDARENE– Europskog udruženja regija i energetskih agencija sa sjedištem u Bruxellesu, u četvrtom mandatu od 2003. godine pa sve do danas. Član je Političkog odbora inicijative Sporazum gradonačelnika.

Pogledaj i ostale govornike